Alle konkurrencer verificeres, inden de gøres tilgængelige for vores besøgende. Der kan derfor gå et par timer, inden dit tip findes online. Dette for at undgå fejlagtige links. Vid godkjender nye links til konkurrencer inden 24 timer.